Opstillingsgeneralforsamling – listen præsenteres

For medlemmer

Kandidatudvalget glæder sig til at fremvise listen af dygtige kandidater, der vil arbejde for det Frederiksberg vi holder af. Som medlem er du inviteret.

Opstillingsgeneralforsamling tirsdag 4. april 2017 kl. 19.00
Frederiksberg Hallerne, Jens Jessens Vej 20

Officiel indkaldelse er udsendt til alle medlemmer i form af Lindebladet fra december 2016.

Dagsorden for opstillingsgeneralforsamlingen fremgår af vælgerforeningens ‘Retningslinjer for kandidatudvalg vedrørende valg til Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg’ og er:

1. Valg af dirigent

2. Kandidatudvalgets præcisering af opstillingsformen, som er prioriteret sideordnet

3. Kandidatudvalgets forslag til antal kandidater

4. Kandidatudvalgets forslag til kandidater

Retningslinjerne for kandidatudvalget fremgår af vælgerforeningens hjemmeside, men kan også fremsendes ved henvendelse.

Kandidatudvalget skal venligst gøre opmærksom på, at deadline om anmeldelse af kandidatur var 31. december 2016, og at udvalget ikke har modtaget anmeldelse om andre kandidatemner end de navne, som kandidatudvalget allerede har kontaktet. Forslag til kandidater er derfor kun de emner, som har modtaget bekræftelse fra kandidatudvalget om, at disse bliver indstillet som kandidat på opstillingsgeneralforsamlingen.

Kandidatudvalget kan dog selvstændigt frem til opstillingsgeneralforsamlingen arbejde med kandidatemner, som endnu ikke har modtaget en bekræftelse om indstilling som kandidat.

På opstillingsgeneralforsamlingen vil alle kandidatemner blive givet mulighed for at give en kort præsentation af sig selv.

Spørgsmål angående opstillingsgeneralforsamlingen bedes venligst stilet til kandidatudvalget på e-mail: kandidatudvalg2017@frederiksberg-konservative.dk.

På gensyn på opstillingsgeneralforsamlingen.

FREDERIKSBERG KONSERVATIVE
Claus Wagenblast-Franck
Formand for kandidatudvalget

P.S. Pressen er velkommen efter aftale med formanden