Frederiksberg Konservative passer på det Frederiksberg, du holder af

Den 16. november 2021 er der kommunalvalg. Her kan du være med til at bestemme, hvem der skal lede Frederiksberg, og hvordan vores by skal udvikle sig de næste fire år.

Det Frederiksberg, vi har i dag, er resultatet af en mangeårig konservativ ledelse, hvor det handler om at skabe en god kommune for dem, der bor her. Vi er garanten for, at Frederiksberg udvikles samtidig med, at vi værner om de ting, der gør Frederiksberg til noget ganske særligt. Så stem Konservativt til kommunalvalget, hvis du fortsat ønsker den gode udvikling for byen.

Frederiksberg Konservatives mærkesager:

Det grønne Frederiksberg

Vi har en smuk, grøn by, hvor vi værner om kvaliteter som arkitektur, træer i byrummet, innovative klimaløsninger, moderne infrastruktur og en nænsom og byudvikling på borgernes præmisser. Vi er en af Danmarks mest bæredygtige kommuner med ambitiøse handlingsplaner indenfor bl.a. CO2-reduktion, klimatilpasning, energirenovering og affaldssortering. I 2030 har vi planer om at blive CO2-neutrale, og vi er allerede godt på vej.

Det trygge Frederiksberg

Vores by er et trygt sted. København siges, at være verdens tryggeste storby – og ifølge politiet er Frederiksberg den meste trygge del af København.

Så selvom vi har oplevet eksempler på voldsom kriminalitet på Frederiksberg gennem de senere år, så er de gudskelov meget sjældne. Sådan skal det blive ved med at være. Vi vil under ingen omstændigheder acceptere, at rå vold og bandekriminalitet vinder indpas i vores by. Derfor har vi sikret, at vores lokalpolitistation bliver bevaret og er blevet styrket i de senere år, så vi har politi med et nyttigt lokalkendskab tæt på. 

Vores byrum skal være trygt og inspirerende at færdes i, for både børn og voksne – opgradering af vores legepladser, gode cykelstier, lysregulering, vejbump og andre redskaber, der kan være med til at skabe et trygt miljø, har høj prioritet for os.

Det omsorgsfulde Frederiksberg

Borgerne er i centrum på Frederiksberg, og kommunen er til for borgernes skyld, ikke omvendt. Vi tager hånd om vores ældre og de borgere, som har det svært og har brug for ekstra omsorg. Hvis helbredet svigter, og man ikke længere kan klare sig selv, så skal kommunen sikre, at man får den hjælp, man har brug for. Vi ønsker at fortsætte indsatsen for en tryg og værdig ældrepleje på vores plejehjem, og det er vigtigt for os, at der er frit valg for vores ældre mellem forskellige boformer og tilbud om hjemmepleje, både kommunal og privat.

Vi lægger ligeledes vægt på, at der er hænder nok og at vores børn pasning er tryg, og Frederiksberg er en af de kommuner med de bedste normeringer i landet. Vi arbejder også for at tage bedre hånd om de børn, der har det svært af den eller den anden grund. Vi har i den senere år ansat socialrådgivere tilknyttet dagstilbuddene, så vi kan sætte tidligt og målrettet ind overfor børn og unge der mistrives.

Det veldrevne Frederiksberg

Frederiksberg er en effektivt drevet kommune, ifølge nogle økonomer faktisk den mest effektive i landet. Og ifølge borgerne en af dem med absolut størst tilfredshed blandt dets indbyggere.

Det er et mål, der er opnået, uden at vi har måttet gå på kompromis med kvaliteten af den kommunale service. Gennem effektiviseringer skaber vi rum til bedre service inden for de kommunale kerneområder – borgerne får simpelthen mere for pengene. Det er også en nødvendighed i en tid, hvor den statslige styring af kommunernes økonomi er meget stram.

Frederiksberg Konservative har gennem 112 år passet på Frederiksberg med ydmyghed og hårdt arbejde – og politisk tillid og samarbejde har altid vægtet højere for os end politiske partiskel og blokpolitik. Vi håber, at du også vil passe på Frederiksberg og støtte op om byens parti, så vi fortsat kan bevare en by i balance.

Kommunalvalg – hvad er det?

Hver fjerde år er der kommunalvalg, hvor du kan stemme og påvirke, hvem der i de kommende fire år driver din kommune. Du stemmer på en kandidat eller et parti, og din stemme er med til at bestemme, hvem der sidder i Frederiksbergs kommunalbestyrelse. Kommunalvalget er d. 16. november 2021 og du får tilsendt en stemmeseddel forud for datoen. I slutningen af uge 42 vil du også opleve valgplakater på gaderne, hvor du kan se kandidater, der stiller op. Vores borgmester på Frederiksberg er Konservativ, og sådan har det været i mere end 112 år. Vi er stolte over at have haft ansvaret for at skabe Danmarks bedste kommune. 

Brevstemme til kommunalvalget

Husk, at du også kan brevstemme til kommunalvalget.

Hvis du er forhindret i at stemme ved fremmøde d. 16. november, så har du nemlig mulighed for at brevstemme i perioden fra 5. oktober frem til d. 12. november 2021. Vil du brevstemme skal du fremmøde på Frederiksberg Rådhus og har du ikke mulighed for dette kan du ansøge om at brevstemme i eget hjem (det er i perioden 19. oktober til og med 5. november kl. 12). Ønsker du at søge om dette, skal du ringe til borgerservice på 38212121.

Frederiksberg Konservative er klar til kommunalvalget, og vi håber, at vi også i fremtiden får tillid til at stå i spidsen for Danmarks dejligste by – Frederiksberg. 

Hvem kan jeg stemme på til valget den 16. november 2021 på Frederiksberg?