Generationsskifte på Frederiksberg

Nu er tiden kommet til at give stafetten videre. Borgmester Jørgen Glenthøj har meddelt den konservative gruppe på rådhuset, at han trækker sig som borgmester med virkning fra mandag d. 18. marts 2019.

Den konservative gruppe har samtidig enstemmigt valgt at pege på rådmand Simon Aggesen som ny borgmester.

Ifølge den brede konstitueringsaftale, som efter sidste kommunalvalg blev indgået med samtlige partier på rådhuset, tildeles Frederiksberg Konservative borgmesterposten i hele perioden frem til næste valg i 2021.

Borgmester Jørgen Glenthøj siger i denne forbindelse:

Jeg har nået en alder, hvor det er naturligt at tænke på mere tid til familien og til andre gøremål og fortsat nogle kommunale hverv. Jeg ønsker således ikke at stoppe helt med det politiske arbejde og vil derfor fortsætte i kommunalbestyrelsen valgperioden ud. Jeg har igennem 10 år stået i spidsen for et Frederiksberg i rivende udvikling med løbende forbedringer og effektiviseringer.

Samtidig har vi fastholdt en høj borgertilfredshed med kommunens service. De kommunale skatter er sænket mærkbart, og byen har aldrig været grønnere, ligesom kulturen også har fået et markant løft.

Det giver jeg nu videre til rådmand Simon Aggesen, som igennem to-en-halv valgperiode har sikret sig den nødvendige viden, politiske indsigt og erfaring der skal til for at videreføre og udvikle byen i et bredt samarbejde med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen”.

Simon Aggesen, som udover at være rådmand også er formand for Kultur- og Fritidsudvalget og tidligere formand for Bolig- og Ejendomsudvalget glæder sig til at påtage sig opgaven og udtaler:

At få betroet opgaven med at føre Frederiksberg videre – en by, hvor vi konservative har haft en finger med i spillet i stort set alt, hvad der er besluttet gennem 100 år – ja det er selvsagt et meget stort privilegium.

Frederiksberg Konservative har gennem alle år været ’dus’ med Frederiksbergborgerne og har sammen med de øvrige partier på rådhuset løbende udviklet og fornyet byen, så Frederiksberg er en forgangskommune med høj kommunal service, lave skatter og stor borgertilfredshed.

Frederiksberg skal ikke være en politisk slagmark men en by, hvor vi med bredt politisk samarbejde holder fast og udvikler det som virker, men samtidig også ser fremad, så Frederiksberg hele tiden er godt rustet til at klare fremtidens udfordringer.

Sammen med den konservative gruppe og de øvrige partier på rådhuset, vil det være min fornemste opgave fortsat at sikre dette”.

Vælgerforeningen takker Jørgen Glenthøj for et fornemt arbejde som medlem af kommunalbestyrelsen gennem mere end 25 år og de sidste 10 år som borgmester.

Det har været en fornøjelse at føre valgkamp for Jørgen Glenthøj. Vi bliver alle smittet af Jørgens altid gode humør og ligefremme stil. Men vi har også lært meget af Jørgen”, siger vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck.

Respekten for det politiske arbejde, viljen til at lytte og skabe brede løsninger, som alle partier kan se sig selv i, finde muligheder når det er svært, er noget af det som Jørgen kan. Så må vi heller ikke undervurdere Jørgens evner til at få hele kommunens organisation med ledere og medarbejdere til at arbejde effektivt for at sikre gode løsninger og nye måder at gøre tingene på.

Selv i vanskelige budgetår har Jørgen aldrig ville høre om besparelser, men har målrettet gået efter effektiviseringer, så vi får mere ud af det samme. Og så må vi som vælgerforening heller ikke glemme, at Jørgen sammen med vores mange kandidater og vælgerforeningens medlemmer har sikret tre valgsejre herunder især ved kommunalvalget i 2017, hvor Frederiksberg Konservative gik frem med et mandat og dermed cementerede vores position som Byens Parti.

Jørgens beslutning om at give stafetten videre til den næste generation er overraskende, når det nu går så godt, men det bekræfter samtidig, at Jørgen og vi konservative, hele tiden sætter Frederiksberg først, og at fremtiden er nu, og vi er en del af den”, siger Claus Wagenblast-Franck og fortsætter:

Med Simon Aggesen får vi den yngste borgmester på Frederiksberg i nyere tid, som samtidig har mange års politisk erfaring. Simon har den friskhed og dynamik, der skal til, så vi kan fastholde og udvikle Frederiksberg mange år frem”.

Kommunalbestyrelsen vil formelt skulle godkende borgmesterskiftet mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00. Vælgerforeningen opfordrer alle medlemmer til komme på rådhuset og dermed få mulighed til at overvære begivenheden.