Grundlovstale 5. juni 2018 – Katarina Ammitzbøll

Med den første grundlov i 1849 fik Danmark lagt fundamentet til vores demokratiske samfund. En lov der siden har skabt trygge rammer for vores folk og nation. Fremsynede mænd lykkedes at sætte retning på, hvordan Danmark skal regeres, forvaltes og hvilke rettigheder danskerne har adgang til.

Vi skal passe på vores rettigheder som borgere. For de konservative er den enkeltes borgeres frihed helt central! En frihed som tager udgangspunkt i fællesskabet til forskel fra de liberale. Samfundet, fællesskabet og nationen er det overordnede for en konservativ, som Kåre Grønbæk skriver i sin bog Konservative 2.0.

Vores grundlovssikrede rettigheder tager vi for givet i Danmark, hvor vi har et velfungerende retssystem og respekt for loven. Men et demokrati forpligter også til, at man forstår hvordan vores demokratiske politiske system fungerer.

Ved kommunalvalget i 2017 var der repræsentanter fra en valgkommission i Tanzania på besøg i DK for at observere vores lokalvalg. Demokratiet er nemlig for nedadgående i Tanzania, desværre. Repræsentanterne var meget overrasket over, at danskerne som de talte med, ikke vidste hvordan stemmer blev opgjort og fordelt.

Da jeg stod på gaden i Aarhus ved sidste FT valg, kom nogle unge indvandrere og provokerede og truede os. Jeg fortalte, at vi havde ret til at udøve fredelige politiske aktiviteter. Det er vores ytringsfrihed. Lidt senere kom et par stykker af dem tilbage, og sagde, ’det der med ytringsfrihed’. Vi tror ikke vi rigtigt forstår det. Kan du forklare os hvad det betyder.

Det slog det mig, at jeg faktisk ikke selv havde modtaget reel undervisning om demokrati og menneskerettigheder, da jeg gik i skole. Vi tager det for givet men sætter os ikke ind i politik og demokratiske rettigheder. Det er bekymrende.

I dag er der en fare for, at vi kommer til at leve i informationsbobler. Hvor det jeg tror på, holder jeg fast i, mens det du tror på, holder du på. Vi abonnerer kun nyheder, som man synes om, og ’cookies’ på internettet, google søgninger m.m. husker hvad jeg har søgt på, og sender mig løbende emner, om ’det jeg synes om’. Det betyder, at vi kommer til at leve i nogle meget forskelige virkelighedsopfattelser, og polarisering helt ud i ydre og ekstreme holdninger og bevægelser vinder terræn.

I denne postfaktuelle tid, har vi ret til at mene og synes, mens færre gør den indsats at bygge deres antagelser og argumenter på fakta og evidens.

Ca. 45 % af verdens lande er demokratiske og frie. Det er ikke mange.

Kun 19 lande er fuld demokratiske, og antallet er gået tilbage ifølge ’Freedom House’, USA.

Demokrati er både et begreb, en politisk ideologi og i allerhøjeste grad en samfundsform.

Jeg har altid betragtet muligheden for at tale om vores demokratiske institutioner og rettigheder som den ultimative anerkendelse af Danmark. Tit har jeg kun haft få minutter til vores samtaler, så derfor prioriterer jeg altid beskrive danskernes frihedsrettigheder. Ytringsfriheden, den personlige frihed, ejendomsretten, foreningsfriheden. Jeg beskriver folkestyret og mulighederne for det frie ord – både i skrift og tale. At vi kan stille op til frie valg, også som kvinde.

Jeg kan ikke andet end at være stolt over det danske demokrati på en dag som i dag. Men desværre sker det også med bevidsthed om, at vores demokrati er sat under pres.

Vi skal med ord og handling arbejde på at kunne modstå presset. Vi skal stå fast på vores frihedsrettigheder, værdier og historiske traditioner. Hvis man vil være i Danmark, må man acceptere vores danske demokratiske samfund. Skik følge eller land fly.

Vores demokrati hænger nært sammen med vores velfærdssystem, fordi det er fællesskabet og et fundamentalt grundelement for vores samfund.

Velfærden skal være i top for alle men for mig er det afgørende, at vi tager fat i og sikrer, at velfærd skal være for de som har behov og ikke er et krav.

Holdninger forpligter. Holdning kræver handling. Det er derfor jeg har sat mig et mål om at blive valgt ind i Folketinget for De Konservative for Frederiksberg og Københavns storkreds og komme ind i maskinrummet på Christiansborg.

For mig skal et stærkt Danmark bygges på holdning, handling og helhed.