Nyt fra Katarina Ammitzbøll

Nyt fra Katarina Ammitzbøll, MF,  Frederiksberg & Københavns Storkreds

Corona & uddannelse 

Nedlukning og uddannelse

Jeg er virkelig imponeret over, hvordan uddannelsessektoren har formået at omstille sig til nedlukningen og formår at holde fokus.  Det er ikke let for hverken elever, forældre og lærere. Der er dog også positive oplevelser. Som forældre får man en meget bedre indsigt i, hvad børnene undervises i, gode stunder med morgensang til Phillip Faber kl. 9.00 på DR Tv, og børnene kan fordybe sig uden en klokke og ikke holde øje med 23 andre elever.  

De studerende hænger i, men mange har svært ved at skabe en struktur, sidder alene i en lejlighed, og nogle uddannelser er meget begrænsede af mangel på adgang til laboratorier, klinikker og har måske mistet deres praktikplads. Jeg får rigtig mange mails fra frustrerede studerende, fordi regeringen ikke har meldt ud om, de kan komme til eksamen, vurderes de ud fra forventet pensum eller fra før-nedlukning m.m.  Vi holder nøje med, at der ikke kommer ideologiske korstog ind ad bagdøren som at aflyse alle eksamener.  

Hensyn og principper for genåbning af uddannelser 

Jeg har talt med mange uddannelsesinstitutioner de seneste uger.  Jeg mener, det er vigtigt, at der fastlægges principper for genåbning af uddannelsessektoren, og at det ikke detailstyres unødvendigt. Der skal være fleksibilitet til at finde lokale løsninger inden for de overordnede rammer. 

Indfasningsplan. Vi kan ikke åbne for institutioner og lade flere hundrede elever rende rundt eller tusinde studerende.  Hvilke grupper af studerende: a) afsluttende eksaminer for ungdomsuddannelser er mega vigtig for, at de kan søge ind på videregående uddannelser, b) behov for praktisk undervisning erhvervsuddannelser, kortere kurser og sundhedsfagligt og laboratorieundervisning. 

Man kan overveje en indfasning plan i intervaller, hvor først de mest prioriterede studerende genoptager deres undervisning, herefter de næstmest osv.: a) afsluttende eksaminer folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, b) indskolingen – de små’ så forældre kan tage på arbejde, mens mellemtrinnet må vente. 

Hver uddannelsesinstitutioner kan lave en plan for at gennemføre eksaminer her til efter påske. Det er vigtigt for at planlægge om undervisning skal være eksamensrettet eller ej, hvis man bruger årskarakterer.  Nogle mundtlige eksaminer bør kunne afholdes på traditionel vis.  Udfordringen er, at samle de elever op, som har mistet undervisning pga. fjernundervisning, som ikke har været tilstrækkelig. Nogle har også diagnoser eller andre handicap, og de har været særlig påvirket. 

Hvis det fra et sundhedsmæssigt perspektiv ikke er muligt at afholde alle eksaminer på gymnasieområdet, bør de afsluttende fag prioriteres. Det er vigtigt, at eksaminer gennemføres på en måde, der ikke stiller denne årgang ringere end tidligere og kommende årgange, fordi gennemsnittet har stor betydning for optag i det videregående uddannelsessystem. 

CBS og erhvervsakademierne afholder eksaminer fortrinsvist digitalt, og har fået dispensation til at gøre det, selvom der kommer en gradvis genåbning. Det sker af hensyn til at de studerende kan indrette sig på den eksamensform i god tid. Stor ros til CBS. 

Jeg har spurgt de to ministre: Undervisning – og Uddannelses & Forskning, hvornår der kommer en udmelding. Ikke noget konkret svar endnu. 

Senest i pressen: 

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12045260/globaliseringen-er-noeglen-til-at-bekaempe-coronakrisen/

https://www.berlingske.dk/laesere/vi-skal-ikke-sloese-med-vores-dyrebare-forskningsmidler?fbclid=IwAR3OI-_aALswRpZu7D2XFNGVIxAQAl1HH2aOH_c-sumP76M-y4rMWgrTqGo

http://flaskeposten.nu/bredt-flertal-i-folketinget-bag-coronahjaelp-til-afrika/?fbclid=IwAR0fLaRO3yl6ihkcw4G60viT5QVL3wqwg6gphk1FXPng5iD7czVV5Bco2Zk