Nyt internationalt netværk

Jeg har taget initiativ til at etablere et internationalt netværk for det Konservative Folkeparti og med god assistance fra vores egen Jesper Mathies. Du har måske set opslaget på Konservativ Debat af Søren Vandsø.

I en verden under hastig forandring spiller udenrigs- og udviklingspolitik en stor rolle for at sikre, at Danmark varetager sine interesser i en udfordrende verdensorden. Og der er nok at tage fat på. Russisk og kinesisk indflydelse i Europa, potentielle migrantstrømme fra Afrika, og vores alliancepartner i EU, Storbritannien, som snart forlader samarbejdet. Derudover er vores transatlantiske relation ikke blevet mindre.

Formål

Netværket etableres med det formål at komme med indspil til det politiske arbejde, afholde drøftelser om aktuelle internationale emner for skabe mere bevågenhed, debat og styrke partiets internationale profil.

Organisering

Konservativt Internationalt Netværk organiseres af Katarina Ammitzbøll og Naser Khader. Møderne holdes fortrinsvis på Christiansborg ca. 3 – 4 gange om året. Der vil blive ydet et tilskud til evt. rejse-omkostninger. Mulighed for virtuel deltagelse overvejes. Eksterne specialister og andre oplægsholdere, som ikke nødvendigvis er tilknyttet partiet, kan inviteres.

Tilmelding

Hvis du har interesse i at deltage i dette netværk, bedes du venligst sende en motiveret e-mail indeholdende følgende:

  • Navn
  • Hvilke emner, som interesserer dig
  • Motivation for at deltage
  • Særlig ekspertise/erfaring

Netværket offentliggøres i slutningen af august, og vi forventer at afholde netværkets første møde i september.

Tilmelding til Ulrica.Helgesson@ft.dk senest 6/8

Spørgsmål kan rettes til Katarina.ammitzboll@ft.dk eller 61623255.

Bedste Sommerhilsner
Katarina