Politisk månedsbrev, september 2017

På vej mod et spændende politisk efterår

Af Nikolaj Bøgh, folketingskandidat

 

Der er lagt op til et spændende politisk efterår, hvor det forhåbentlig vil kunne lykkes for regeringen og navnlig os konservative at få gennemført central politik. Regeringen baserer sig som bekendt på historisk få borgerlige mandater, og var navnlig før sommerferien noget udfordret af en stigende tilnærmelse mellem det formelle Dansk Folkeparti og det store oppositionsparti Socialdemokratiet.

Noget tyder dog på, at der igen er lidt opblødning i det billede og at Dansk Folkeparti er begyndt at få lidt kolde fødder over deres sengekammerateri med socialdemokraterne. Det virker også som om, at den uformelle dialog mellem regeringspartierne og DF er blevet noget bedre her på det senere, og det er altså i mange sammenhænge forudsætningen for, at man kan få noget politik igennem.

Men uanset opbakningen eller manglen på samme fra de andre partier, så er ambitionsniveauet højt, og sidste uge bød på ikke mindre end tre store politiske udspil, som rummer masser af konservativ politik, der forhåbentlig kan blive til virkelighed hen over efteråret.

Der er for det første kommet et skatteudspil – kaldet Jobreform fase2 – med fokus på at lette skatten på arbejde. Allervigtigst er det, at regeringen lægger op til at hæve beskæftigelsesfradraget, hvilket øger forskellen mellem at være på overførselsindkomst og være i beskæftigelse. Det er der brug for, så det kan blive mere attraktivt at komme i arbejde.

Der er stille og roligt ved at komme mere gang i væksten i Danmark, vækstskønnet lyder nu på 2 pct., det højeste siden 2006. Selvom det ikke er voldsomt prangende, så er det dog et betydeligt fremskridt og viser, at Danmark for alvor er ved at være ude af krisen. Vi ser det også på ledigheden – den falder, og derfor ser vi nu ind i en periode, hvor der kommer mangel på arbejdskraft, hvis ikke vi gør noget mere for at flytte flere danskere ud af offentlig forsørgelse. Beregningerne viser, at regeringens skatteudspil vil kunne skabe plads til 10.000 flere i beskæftigelse. Og det er der god brug for

Regeringens udspil er vanen tro blevet kritiseret hårdt fra en række partier for at skabe øget ulighed, selvom udspillet fokuserer målrettet på at lette skatten på arbejde for lav- og mellemindkomster. Jeg mener ikke, det er særlig interessant, om udspillet øger uligheden en lille bitte smule i et af verdens mest lige lande. Det interessante er, om vi får et mere velfungerende samfund ud af en skattereform. Og der er det lidt ærgerligt, at de lidt større perspektiver altid drukner i, om der er nogen, der får en lille smule mere ud af det end andre. Det er nu engang meget svært at sænke skatter, uden at dem, der betaler mest, også får den største lettelse.

Desuden hører vi igen og igen fra oppositionen, at der eksisterer en modsætning mellem skattelettelser og velfærd. Men det er en falsk modsætning. For den enkelte dansker og den enkelte familie er lavere skat også velfærd. Det er muligheden for at kunne disponere mere frit og få nogen flere valgmuligheder i dagligdagen, det er i høj grad også velfærd. At kunne holde ferie, at kunne flytte til mere plads, at kunne købe en ny sofa, det er utrolig betydningsfuldt og er lig med livskvalitet.

Det er værdifuldt, at vi har en god offentlig sektor med service af høj kvalitet, men det er meget trættende med venstrefløjens evige sang om, at kun offentligt forbrug er ensbetydende med velfærd. At kunne få lov til at beholde lidt flere af sine egne penge, det er altså også velfærd.

Med i udspillet er også lavere bilafgifter. Det er også en god idé, der kommer helt almindelige danskere til gode, ikke mindst dem, der har bosat sig i landets yderområder, hvor det er helt nødvendigt at have en eller to biler for at få hverdagen til at fungere. Lavere bilafgifter er et af redskaberne til at få Danmark til at hænge bedre sammen.

For det andet har vores egen Brian Mikkelsen lige præsenteret en erhvervs- og iværksætterpakke, der fokuserer på at få mere gang i navnlig nye virksomheder, men også arbejde for, at flere danskere bliver interesserede i at investere i aktier. Det skal bl.a. ske med etablering af en ny aktiesparekonto, som man bl.a. har haft stor succes med i Sverige, hvor der er langt, langt flere borgere, der investerer i aktier, end der er i Danmark.

For det tredje er det jo blevet den tid på året, hvor der skal forhandles finanslov, og regeringen er kommet med sit forslag i dag. Der er mange vigtige elementer i det forslag, ikke mindst set fra en konservativ synsvinkel. Der er 2,5 milliarder mere til Forsvaret, politiet og Kriminalforsorgen. Det drejer sig bla. om penge til en forstærket indsats overfor bandekriminalitet, som vi, der har haft flyvende politi summende over vores hoveder i de senere uger, i særlig grad sætter pris på.

På forsvarsområdet har vi ikke det fulde billede af prioriteringerne endnu, før vi har set regeringens udspil til forsvarsforliget, som vi forventer omkring 1. oktober. Vi kommer ikke op på 2% af BNP, som vi egentlig burde, men vi kommer efter alt at dømme til at styrke Forsvaret for første gang i 20 år.

Det bliver et spændende politisk efterår, og regeringen har spillet ambitiøst ud. Forhåbentlig vil det kunne lykkes at samle flertal for både et bedre skattesystem, en bedre iværksætter- og aktiekultur og en finanslov, der afsætter penge til bl.a. mere tryghed og sikkerhed.

Der kommer også til at ske andre spændende ting i efteråret. Jeg kan nævne medieforliget, der ligesom forsvarsforliget skal fornys inden årsskiftet. Der er en voldsomt kritisk debat om DR i øjeblikket, på mange måder meget forståeligt. Men vi skal som konservative også lige holde lidt igen og sikre, at vi ikke smider barnet ud med badevandet. DR har brug for reformer, men det er også meget vigtigt at vi sikrer, der stadig bliver produceret dansksproget medieindhold på et højt kvalitetsniveau, og den opgave ligger altså primært hos DR.

For os konservative er regeringsdeltagelsen et langt sejt træk, hvor vi har mulighed for at vise danskerne, hvad konservativ politik i praksis går ud på. Vi har vist gode takter på både retspolitikken og på erhvervspolitikken, men der er mange andre områder, hvor det også er meget vigtigt at markere sig.

Der er heldigvis – efter alt at dømme – stadig lang tid til valget. Vi kravler stille og roligt opad i meningsmålingerne, og med et godt kommunalvalg til november vil vi stå endnu stærkere. Den tid er heldigvis foreløbig forbi, hvor mange mente, at konservative var et døende parti. Vi lever og har det bedre og bedre.