Præsentation af kandidater til Falkonerkredsen

Katarina Ammitzbøll,

Norasvej 28 st, 2920 Charlottenlund, ka@kadvice.org/Mobil 40872870,

Vedr.: Motiveret ansøgning til Folketingsvalgskandidat for Frederiksberg & Københavns storkreds

Efter FT valg i 2015, hvor jeg blev nr. 2 efter Naser Khader i Østjylland, vidste jeg med det samme, at jeg ville stille op igen til FT valg. Jeg brænder for politik. Efter samtaler med partisekretæren og andre af vores MF’er og min egen undersøgelse, er der ingen tvivl om, at Frederiksberg er den kreds, hvor min profil passer virkelig godt. Jeg kan ramme de uddannede akademikere, forældre og borgere med interesse for bæredygtighed, vores velfærdssamfund, kultur og sammenhængskraft og ikke mindst internationale forhold. Bæredygtighed forstået således, at vores handlinger, forbrug og adfærd ikke må være på bekostning af miljø og klimaet eller øge social ulighed. Frederiksberg er én af de førende kommuner indenfor bæredygtighed. Endvidere mener jeg, at vi må gentænke vores velfærdsmodel, fordi vi vil fortsat have stigende sundhedsudgifter for vores voksende ældre befolkning. De ældre er traditionelt også en vælgergruppe for de konservative på Frederiksberg.

Hvad angår velfærd, skal vi sikre, at vores lærere, læger og sygeplejerskes arbejdsforhold er ordentlig, og at de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Alt for mange er stressede og bruger uhensigtsmæssigt meget tid på rapportering. Jeg har talt med mange i sundhedssektoren også på Frederiksberg. De siger samstemmende, hvis jeg kan få dokumentationsrytteriet på dagsorden, og de kan få mere tid til patienterne, vil de stemme på mig. Der skal også være respekt for lærergerningen og et godt indlæringsmiljø i skolerne.

Politik er i sin grundessens om vision, ideer og evnen til at gennemføre dem. Ikke om penge. Det har vi efterhånden glemt. For mig skabes politik i tæt dialog med borgerne om en fælles vision for, hvordan vi gør Danmark til ét af verdens bedste steder at leve, drive erhverv, gå i skole, blive gammel og et ordentligt sundhedssystem. Mange politikere er blevet for teknokratiske, synes jeg. Der er blevet for stor afstand mellem beslutningstagere og borgerne. Kun 4% er medlem af et parti og populistiske partier og bevægelser skyder frem.

Personlig og professionel baggrund

Jeg er 48 år og bor sammen med min forlovede og vores sammenbragte tre drenge. I min fritid er jeg aktiv sammen med min familie og laver flere forskellige sportsgrene og deltager aktivt i kulturelle arrangementer.  Jeg er uddannet Cand. Scient. Soc. (Offentlig driftsøkonomi og International Udvikling), Roskilde Universitet og har en Master i Menneskerettigheder, Humanitær og politisk Islam, Warwick Universitet, Storbritannien. Derudover har jeg et certifikat i lederskab.

Jeg har altid været fascineret af, hvordan samfund udvikler sig. Jeg studerede fx på RUC, hvorfor nogle lande fik økonomisk vækst, men andre gik tilbage; om det skandinaviske velfærdssystem og særligt den danske samfundsmodel. Jeg er vokset op med at tage skulle tage et social ansvar og i et hjem med mange internationale relationer. Det var derfor naturligt for mig at arbejde internationalt og med at løse internationale udviklingsproblemer, sikkerhedsudfordringer og konflikter.

Mit 25 årige arbejdsliv har primært været i politiserede organisationer, der indbefatter FN, EU, NATO, udenrigsministeriet og tænketanke. Jeg har boet i udlandet i 13 år – fra USA, Storbritannien, flere steder i Afrika, Egypten, Afghanistan og senest tre år i Schweitz og arbejdet i 16 lande. Mit speciale er demokratisk statsopbygning og international konfliktløsning. Nu er jeg ansat i A.P. Møller Mærsk som senior manager med ansvar for at strategi for bæredygtighed, løse samfundsmæssige udfordringer samtidig med at skabe ny forretning. Med mit brede internationale udsyn og erfaring har jeg et stor inspirationskatalog fra bl.a. Schweitz til, hvordan vi kan udvikle vores samfund, positionere Danmark internationalt og ikke mindst navigere i en global kompleks verden.

Politik er min passion

Jeg brænder for politik og læser om indenrigs- og udenrigspolitik dagligt og nærmest som min fritidsinteresse. Jeg stillede op ved FT2015 i Aarhus og blev nr. 2 efter Naser Khader og fik et rekordhøjt antal personlige stemmer for en kandidat, som stillede op for første gang. Ved KV2017 blev jeg valgt ind i Gentofte Kommune, hvor jeg også stillede op for første gang til et kommunalvalg. Det er spændende og en stor tilfredsstillelse at arbejde politisk tæt på borgerne.

Jeg kører mine kampagner på et meget stramt budget, men med meget stort engagement og aktivitet – fysisk til møder med borgere og institutioner og debatter; indlæg i pressen og aktiv på de sociale medier. Ved KV2017 havde jeg intet kampagneteam. Ved FT i Aarhus havde jeg en KU’er, der var helt uprøvet kampagneleder og som ikke var fra Aarhus; en vidende moden borger til at sparre med og en KU’er, som hjalp med research og aktiviteter – og havde i alt 6 mdr. Jeg blev den konservative kandidat der fik flest indlæg i de skriftlige medier og blev citeret i JP’s leder. Jeg var også i Deadline to gange og i TV2Øst.

Et Bæredygtigt samfund vil være overskriften for min valgkamp

Får vi ikke håndteret de miljø- og klimamæssige udfordringer i tide, vil vi opleve et endnu større migrationspres fra Afrika mod Europa, stigende konflikter om kampen om vand, fødevarer og råstoffer, udover de implikationer det vil have på vores egen sundhed og problemer med stigende vandstande.  Derudover, har vi et stor forbrug af ressourcer. F.eks. har vores forbrug af plastik og syntesiske tekstiler sat sit kraftige aftryk i naturen. Ca. hver 5. fisk i danske farvande har plastikfibre i kroppen, og plastikfibre findes også i vores drikkevand.

Den sociale bæredygtighed er ligeså vigtig. Vi er blevet rigere, men indkomstforskellen er lige så høj som tilbage i 1913.  Det giver social bred utilfredshed, intolerance mod udlændinge, social urolighed og udfordrer demokratiet ikke blot i Danmark men også bredt i Europa og USA. Der er et stigende antal stemmer mod fællesskabet og mod EU. Tilliden til politikere og demokratiet falder. Samtidig er der en voksende vælgertilslutning til autoritære ledere, der vil lukke landegrænser og fremme national-patriotiske tiltag.

Den økonomiske bæredygtighed er stærkt forbundet til både den grønne og sociale bæredygtighed. Der skæres løbende i velfærden som fx rengøring og bad hos de ældre, mindre skoler og offentlige organisationer lukkes eller udflyttes, og de såkaldte ’varme hænder’ kan ikke løbe stærkere. Det er meget vigtigt, at vi får gentænkt vores velfærdsmodel og får prioriteret de offentlige ydelser i forhold til fremtidens behov. Derudover skal der tænkes i jobskabelse og få ledige ud på arbejdsmarkedet. I snit er der 20% (minus SU) på overførsel per kommune. Der er over 100.000 unge, som ikke er i gang med noget som helst efter folkeskolen. Det er en alt for høj social og økonomisk byrde. Samtidig er stigningen i udenlandsk arbejdskraft i Danmark steget med 40 % på 5 år.   Det skal tilskyndes at forsørge sig selv, og der skal være bedre rammebetingelser for mindre virksomheder og iværksættere.

Jeg står for et åbent sind i en global verden. Danmark er afhængig af stærke og gode internationale relationer. Vi må tage vores ansvar så vidt muligt for at bidrage til overvinde globale udfordringer og løse dem bedst muligt lokalt. Vi står over for et svagt økonomisk og politisk fragmenteret Europa og et kraftigt svækket EU pga. Brexit.  EU bliver fremadrettet et fransk-tysk projekt, hvor Danmark må være med til at sætte sit politiske fodaftryk på fremtidens EU. Det må vi som parti engagere os i og først og fremmest ved at rejse debat i god tid inden EU parlamentsvalget.

Jeg løber ikke af pladsen

Hvis jeg bliver kandidat på Frederiksberg, vil jeg blive ved med at arbejde for at komme ind på Borgen- også selvom jeg ikke vælges første gang. Jeg bliver til efter det efterfølgende FT valg. Herefter må, vi se hvad der tjener Frederiksberg bedst.

På forhånd tak for at overveje mit kandidatur.

Med venlig hilsen,

Katarina Ammitzbøll

Referencer: Brian Mikkelsen, Minister for Erhverv og Kjeld Hillingsø, tidligere General

 

Carina Høedt

Jeg hedder Carina Høedt. Jeg er 30 år og bosiddende på Frederiksberg. Jeg er oprindeligt fra Amager, men Frederiksberg har været mit hjem de sidste 11 år.

Sidste år stillede jeg op til Kommunalvalget her på Frederiksberg, og jeg er nu suppleant til Kommunalbestyrelsen. Jeg har desuden tidligere kørt valgkamp for Josefine Kofoed, både til EP-valget og Folketingsvalget.

Jeg er uddannet fra CBS og arbejder som projektleder i DVCA (brancheforeningen for kapitalfonde). Jeg har en fortid fra DR Pigekoret og har siden længe arbejdet i DR, hvorfor jeg har en kulturpolitisk profil. Jeg vil desuden have en miljøpolitisk profil og har da også arbejdserfaring fra en dansk miljøorganisation.

Spørgsmål fra bestyrelsen og kandidatudvalget til Carina Høedt:

Giv mig tre gode grunde til at vælgerne på Frederiksberg vil stemme på dig. 

Udover at man må være enig i min politik og støtte mine tre gode mærkesager, så skal man stemme på mig fordi:

 

  1. Jeg er en ung kvinde bosiddende på Frederiksberg. Ligesom jeg i kommunalbestyrelsen ville kæmpe for øgede (og heldigvis for at bevare) Frederiksberg-konservative værdier i kommunen, vil jeg i Folketinget kæmpe et slag for de samme værdier. På Frederiksberg er vi grønne og socialkonservative, og det vil jeg have mere af på Borgen.
  2. Jeg er anderledes end de kandidater, vi normalt stiller op på Frederiksberg.
    Og jeg mener, det er tid til at tænke nyt.
  3. Jeg er bund reel og skyr ikke hårdt arbejde for at få de rette ting igennem.

Hvad er dine mærkesager?  

 

  1. Udligning: Jeg synes der skal tages højde for leveomkostningerne i kommunerne. Som det er nu, er leveomkostninger ikke en del af udregningen af udligning.
  2. Hjemløse: Satspuljemidler til Gadejuristen – (og genoplivelse af deres Psykolog-projekt, som jeg ville have kaldt ’Gadepsykologen’.) Det er svært at lave statistik over, hvor mange hjemløse der er – derfor mener jeg ikke at begrundelsen; ”situation er forbedret betragteligt” er en god nok grund til at fratage dem satspuljemidler. Vi skal hjælpe de svageste – dem som ikke kan selv – og det skal vi gøre med tiltag som fx Gadejuristen.
  3. Havnetunnel og Åbn Åen (start med Bispeengbuen): tænk stort og langsigtet. Her vil jeg bruge generationskontrakten som grundlag. Vi skal efterlade vores jord i samme eller helst bedre stand end da vi ’fik’ den. Det er ikke den vej, vi går lige nu, men ved at lave langsigtede projekter, kan vi måske vende udviklingen.
  4. Musik i folkeskolen – som en del af dannelsen. Studie efter studie viser, at musikundervisning herunder undervisning i et instrument forbedrer børns kognitive evner, mindsker mobning og modvirker ADHD. Derfor skal vi have mere og seriøs undervisning i musik i folkeskolen.

 

Hvilke internationale udfordringer ser du? Hvad vil du gøre ved dem?

For at nævne få:

Brexit: Det bliver spændende og udfordrende at få forhandlet en aftale på plads for parterne. Vi skal sørge for, at vi ikke ender i samme situation som englænderne ved at tale faktuelt om de problemstillinger, vi har og ikke skyde skylden på EU hver gang, der er et problem. Vi skal nemlig huske på, hvorfor vi har haft fred i Europa i så mange år og hvilken frihed og velstand hele EU-samarbejdet har ført med sig.

Miljø: Forurening og ødelæggelse af vores natur og økosystem er ikke noget Danmark kan være ene om at bekæmpe. Vores luft er vi ikke ene om og natur er vi ikke ene om.

Derfor er det vigtigt, at Danmark går forrest og viser, at det kan være konkurrencedygtigt at drive virksomhed på en miljørigtig måde og at det kan være fordelagtigt at indrette vores land og vores livsstil på en hensigtsmæssig måde. Vi skal vise vejen og samarbejde med andre lande for at løfte denne opgave til gavn for os alle.

De sociale medier er under anklage: Dårlig tone, dårligt sprog og salg af personlige oplysninger. Hvad vil du gøre ved det?

 

Jeg vil gøre mit til en saglig debat uden ’fake news’– hvor bolden hele tiden er i fokus. Jeg skal desuden gøre mit bedste for at bruge et ordentligt sprog og modvirke dårlig tone.

Jeg har ikke noget imod, at myndigheder har adgang til mine persondata. Jeg mener dog, at borgerne skal underrettes om hvilke og hvordan data bliver brugt.

Dette er ikke et emne, jeg selv aktivt vil debattere i løbet af valgkampen.

Den konservative folketingsgruppe gør hvad den kan. Hvad vil du bidrage med?

 

Jeg mener ikke, at kulturpolitik bliver prioriteret nok som folketingsgruppen er sammensat lige nu. Ingen kritik, men fokus er lige nu på mange andre ting, hvor der måske kan vindes større sejre – fornemmer jeg. Jeg mener til en hver tid, at kulturpolitik og det at have en gennemført og konservativ en af slagsen vil være en af de største sejre, vi kan nå for Danmark. Det vil indebære en public service aftale som er langt bedre defineret end nu. Og hvor man ikke bare putter 20% besparelser ned over DR. Netop public service kan man hverken sammenligne eller overgive til markedet og netop derfor er det så vigtig at vi beholder DR i en vis størrelse. Hvis der skal skæres i DR skal de begrundes rigtigt og med henblik på ikke at forringe produktet og den sammenhængskraft public service giver os.

Mht. Radio24syv, så støtter jeg ikke, at de skal til Jylland. Det giver absolut ingen mening for deres sendeflade. Og så vidt jeg er orienteret, er det ikke indholdet, der bliver klaget over – og netop indholdets kvalitet vil falde gevaldigt, hvis de skal flytte. Dem, de skal interviewe, befinder sig jo i KBH.

Tillægsspørgsmål: Hvordan vil du skaffe de mange penge til din kampagne?

En Folketingskampagne er dyr. Især hvis man vil vælges. Og det vil jeg. Først og fremmest er jeg allerede gået i gang med at spare op. Jeg har to jobs pt, så det kan lade sig gøre at sætte penge til side til dette. Dernæst får man lidt penge af storkredsen og af vælgerforeningen. Resten skal selvfølgeligt fundraises. Jeg har tidligere fundraiset til Josefine Kofoeds kampagne – det er svært, men det kan godt lade sig gøre – hvert et bidrag tæller. Jeg vil dog målrette en del af fundraisingen til at skaffe naturalier fra virksomheder, som jeg kan bruge i valgkampen.