Mød din nyvalgte konservative gruppe

Her til morgen har den nyvalgte konservative gruppe konstitueret sig. I den forbindelse har vores borgmester meddelt gruppen, at han ikke ønsker at stå i spidsen for Det Konservative Folkeparti frem mod næste valg.

D. 9. december 2021

Her til morgen har den nyvalgte konservative gruppe konstitueret sig. I den forbindelse har vores borgmester meddelt gruppen, at han ikke ønsker at stå i spidsen for Det Konservative Folkeparti frem mod næste valg. Simon Aggesen har besluttet, at han fremover vil fokusere på sin familie og et kommende job i det private erhvervsliv.

Det betyder også, at den konservative gruppe her til morgen har skulle beslutte den fremtidig gruppeledelse. Som I nok kan regne ud, så har partiet endnu ikke taget stilling til, hvem der skal være spidskandidat til næste kommunalvalg.

Foreløbigt varetager Nikolaj Bøgh opgaven som fungerende politisk ordfører, mens Laura Lindahl bliver gruppen nye formand. Alexandra Dessoy bliver gruppenæstformand, mens Michael Brautsch bliver gruppesekretær.

Fremover består gruppen derfor af Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Brian Holm, Laura Lindahl, Merete Winther Hildebrandt, Helle Sjelle, Fasael Rehman, Trine Labuhn, Bent Isager-Nielsen, Michael Brautsch, Anders Storgaard, Malene Sandfeld og Simon Aggesen, som indtil videre fortsætter som menigt medlem af kommunalbestyrelsen.

Posterne er fordelt på denne måde:

Nikolaj Bøgh bliver medlem af Magistraten, Undervisningsudvalget og Klima- Plan og Boligudvalget. Derudover bliver Nikolaj Bøgh formand for Sundhed- og Forebyggelsesudvalget og medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Alexandra Dessoy bliver medlem af Magistraten og 2. viceborgmester. Derudover bliver hun næstformand i Ældre- og Omsorgsudvalget og medlem af Socialudvalget.

Brian Holm bliver medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- Bynatur og Mobilitetsudvalget. Derudover bliver han medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Laura Lindahl bliver medlem af Magistraten og Børneudvalget. Hun bliver også formand for Arbejdsmarked- Vækst og Uddannelsesudvalget og Frederiksberg Forsyning.

Merete Winther Hildebrandt bliver medlem af Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget. Derudover bliver hun næstformand for Socialudvalget.

Helle Sjelle bliver medlem af Magistraten, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- Plan og Boligudvalget og næstformand for By- og Erhvervsstrategiskudvalg. Derudover bliver hun medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Fasael Rehman bliver medlem af Arbejdsmarked- Vækst- og Uddannelsesudvalget og næstformand for Undervisningsudvalget. Derudover bliver han medlem af bestyrelsen for Frederiksberg Forsyning.

Trine Labuhn bliver medlem af Arbejdsmarked- Vækst og Uddannelsesudvalget og By- og Erhvervsstrategiskudvalg. Derudover bliver hun formand for et nyoprettet særudvalg for iværksætteri og turisme.

Bent Isager-Nielsen bliver medlem af Ældre- og Omsorgsudvalget, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategiskudvalg.

Michael Brautsch bliver næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Socialudvalget.

Anders Storgaard bliver ordfører og medlem af Miljø- Bynatur og Mobilitetsudvalget og næstformand for Klima- Plan og Boligudvalget.

Malene Sandfeld bliver ordfører og medlem af Børneudvalget og medlem af Sundhed- og Forebyggelsesudvalget. Derudover bliver hun næstformand for Børne- og Ungeudvalget.

Slutteligt vil jeg gerne have lov at udtrykke min allerstørste taknemmelig og respekt for den kæmpe, forrygende indsats som Simon Aggesen har leveret for partiet og byen de seneste år. Tak!

Med venlig hilsen
Peter Mark Lundberg
Vælgerforeningsformand