Det grønne Frederiksberg

Vi vil gøre Frederiksberg endnu grønnere, føre en bæredygtig energi- og miljøpolitik og samtidig bevare kvaliteterne ved det klassiske Frederiksberg, du holder af.

Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:

 • At Frederiksberg er en af Danmarks absolut mest klimaambitiøse kommuner
 • Videreudvikling af byens grønne områder.
 • Flere træer på pladser, ved veje og alléer.
 • Fortsat stor fokus på renholdelse af vores by.
 • En fortsat ambitiøs klimaindsats med bl.a. markant fokus på CO2-reduktion og forebyggelse mod skybrudsskader.
 • En afbalanceret byudvikling med en moderat boligtilvækst.

Bæredygtige initiativer vi har bidraget til:

 • Vi har fritaget el- og hybridbiler for parkeringsafgift på Frederiksberg.
 • El-laderstationer bliver udrullet over hele Frederiksberg
 • Vi har, via Frederiksberg Forsyningen, investeret i 6 vindmøller for at nå vores ambitiøse klimamål om CO2-neutralitet i 2035 – men gerne før!
 • Vi investerer i el-biler til den kommunale bilpark og var den første kommune med el-drevne lastbiler – nu er vi også den første kommune med el-drevne skraldebiler.
 • Vi investerer massivt i energirenovering af vores kommunale ejendomme og solceller.
 • Vi har en ambitiøs plan for at skybrudssikre vores by.
 • Vi er den første by i verden, som laver afledning af regnvand under vores kunstgræsbaner.
 • Vi investerer 11-12 mio kr. årligt på udbygning af vores net af cykelstier i ønsket om at alle vores trafikveje har cykelstier eller cykelbaner i 2020.
 • Vi var foregangskommune for etableringen af det nye bycykelsystem.
 • Vi arbejder hele tiden for mere metro på Frederiksberg. Snart vil der på Frederiksberg aldrig være mere end 600 meter til nærmeste metro eller S-tog station. Derudover arbejder vi på en ny metrolinje på tværs af byen langs Fasanvej.

Frederiksberg Konservatives mål er, at alle Frederiksberg-borgere skal kunne se mindst ét træ fra deres bolig.

En grøn og ren by

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. Vi gør løbende byen mere grøn med flere vejtræer, flere blomster og grønne planter i byrummet. Frederiksberg Konservatives mål er, at alle Frederiksberg-borgere skal kunne se mindst ét træ fra deres bolig. I løbet af de kommende år vil vi desuden plante store og oplyste vejtræer langs kommunegrænsen, så alle får en flot og grøn velkomst til vores smukke grønne by.

De mange attraktive grønne områder, pladser og alléer er en væsentlig del af Frederiksbergs identitet. De skaber et smukkere og sundere bymiljø og tilbyder mange rekreative udfoldelsesmuligheder for alle generationer. Derfor udbygger og vedligeholder vi dem hele tiden.

Frederiksberg er ikke bare en grøn by, det er også en ren by. Vores bymiljø skal være rent og smukt hele året rundt. Derfor sætter vi hårdt ind over for graffiti på både offentlige og private bygninger og lægger stor vægt på en god renholdningsindsats, så byrummet ikke bliver skæmmet af henkastet affald.

Bæredygtighed og klimatilpasning

Frederiksberg skal være en af Danmarks mest bæredygtige kommuner. Senest i 2035 skal vi være CO2-neutrale. Det skal opnås ved, at vi fortsat sænker energiforbruget både hos kommunen,
i virksomhederne og i boligerne samt ved at omstille til fossilfrie brændsler og el produceret af kommunens 6 nye vindmøller. Således gavner vi både fremtidens klima og sænker samtidig i længden vores energiudgifter.

Klimaet ændrer sig disse år. For at sikre Frederiksberg-borgerne mod konsekvenserne af voldsomme skybrud byder vores klimatilpasningsplan også i fremtiden på både store anlægsprojekter og mindre lokale indsatser, der tilsammen skal sikre vores by bedst muligt. Det gælder for eksempel etablering af skybrudsveje med nye typer af belægning, som regnvandet kan sive igennem.

Nye borgere, nye boliger

Frederiksberg udvikler sig markant i disse år. Vores befolkningstal stiger løbende, fordi det bliver stadig mere attraktivt at bo på Frederiksberg. Derfor bor der flere mennesker i de eksisterende boliger, og der kommer løbende ønsker om at etablere nye boliger de få steder i vores tætbebyggede by, hvor det kan lade sig gøre. Det stiller høje krav til byplanlægningen.

Frederiksberg Konservative byder alle nye Frederiksberg-borgere velkommen. Det være sig studerende, børnefamilier, ældre og alle andre som vælger at ytte til Frederiksberg. For mange nye borgere er det et bevidst tilvalg at flytte til Frederiksberg og dermed blive en del af hovedstadens grønne hjerte.

Frederiksberg Konservative er meget bevidste om, at vi skal udvikle Frederiksberg, og at byen ikke må gå i stå. Men det skal ske i et afbalanceret tempo, så kommunen og dens nuværende borgere ikke bliver presset for hårdt med for mange kortsigtede løsninger i byplanlægningen. Vi skal værne om Frederiksberg-borgerne og deres interesser, og vi skal derfor fortsat sikre en langsigtet og afbalanceret udvikling af Frederiksberg. Det er en opgave, som vi i Frederiksberg Konservative er meget bevidste om.