Det omsorgsfulde Frederiksberg

Her på Frederiksberg tager vi i fællesskab hånd om vores ældre og de borgere, som har det svært. For Frederiksberg er en socialt bæredygtig kommune, som tager sig af dem, der har behov for ekstra omsorg.

Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:

  • Sammenhængende social indsats med fokus på hjælp til selvhjælp
  • Styrket indsats imod hjemløshed
  • Værdighed og tryghed for de ældre
  • Ingen ventetid fra hospitalsudskrivning til kommunalt træningstilbud

Vores resultater siden seneste valg:

  • Mere end 100 nye boliger til socialt udsatte borgere
  • Styrket demensindsats med udgående demensteam
  • Modernisering af kommunens ældreboliger
  • Udgående hjælp og boliger til de hjemløse
  • Nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud for fysisk/psykisk handicappede
  • Etablering af 100 døgnrehabiliteringspladser på Frederiksberg Hospital

 

Frederiksberg er en socialt meget sammensat kommune med både ressourcestærke borgere og borgere, som har vanskeligere ved at få tilværelsen til at hænge sammen. Samtidig har vi en ældre generation, som har ydet deres for samfundet, og som vi nu skal give et godt otium.

Hjælp til socialt udsatte

Frederiksberg Konservative ønsker en styrket indsats for kommunens mest socialt udsatte og har blandt andet prioriteret etablering af en socialsygeplejerskeordning, herbergpladser for hjemløse med natvarmestue og opsøgende gadeplanstilbud. Samtidig har vi igangsat modernisering og nybyggeri af mere end 100 nye boliger til udsatte borgere. Indsatsen bærer allerede frugt. Mens hjemløsheden blandt unge er stigende på landsplan, er den faldet på Frederiksberg.

Alderdom i trygge rammer

Vi vil understøtte det gode og aktive ældreliv, der eksisterer på Frederiksberg og gerne i samarbejde med de mange engagerede klubber og foreninger. Hvis helbredet svigter, og man ikke længere kan klare sig selv, så skal kommunen sikre, at man får den hjælp, man har brug for. På Frederiksberg skal vi blive ved med at ligge i toppen, når det gælder tilfredsheden med vores hjemmepleje, ældreboliger og med de ydelser, der tilbydes.

Nye ældreboliger

Gennem de senere år har vi på Frederiksberg arbejdet med en stor moderniseringsplan,
der omfatter alle vores ældreboliger. I arbejdet med moderniseringen af vores ældreboliger har vi fokus på, at boligerne indgår integreret i lokalsamfundet. De skal fungere som ramme for både de ældre og deres pårørende. Frederiksberg Konservative vil fortsat arbejde for, at ældreboligerne skal være fundament for et socialt liv og aktiviteter på tværs af alder og sociale skel. Gennem arbejdet med moderniseringen af vores ældreboliger vil mere end 1100 moderne plejeboliger stå klar i næste valgperiode.

Mad der smager og dufter

Sund og nærende mad er vigtig for alle – ikke mindst for de ældre, som ikke længere selv kan tilberede den. Frederiksberg Konservative er garanter for ældremad, der både er næringsrig, velsmagende og indbydende. Mad er nemlig mere end blot ernæring: Mad stimulerer sanserne og giver kræfter og overskud. Gode måltider i selskab med andre er en vigtig kilde til øget livskvalitet.