Det trygge Frederiksberg

Vi har en storby så tryg som en landsby. Og sådan skal det blive ved at være. Vi tror på forebyggelse og en tidlig indsats mod vold, bandekriminalitet og radikalisering.

Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:

  • Bevarelse og styrkelse af den lokale politistation
  • Fokus på styrkelsen af vores antiradikaliseringsindsats
  • Fortsat gode rammer for SSP-samarbejdet
  • Indsats over for udsatte børn og unge
  • Trygheden i byens rum

Byen skal ikke bare være tryg – den skal også føles tryg. Det er en af årsagerne til, at vi sætter markant ind overfor hærværk og graffiti i det offentlige rum.

Nej tak til skyderier, vold og bandekriminalitet i vores by

Vores by er et trygt sted, og selvom vi har oplevet eksempler på brutal og forrået kriminalitet på Frederiksberg gennem de senere år, så er de gudskelov meget sjældne. Sådan skal det blive ved med at være.

Vi vil under ingen omstændigheder acceptere, at rå vold og bandekriminalitet finder indpas i vores by. Derfor har vi sikret, at vores lokalpolitistation bliver bevaret og er blevet styrket i de senere år, så vi har politi med et nyttigt lokalkendskab tæt på. Kommunen og politiet har en tæt dialog, så vi i fællesskab tidligt kan identificere og sætte ind overfor kriminelle grupperinger. Indsatsen ser ud til at virke godt, men skal konstant holdes ved lige.

Mange steder i Danmark og i verden omkring os ser vi i disse år uhyggelige tendenser til opbygning af voldelige miljøer og parallelsamfund, som er ekstremt svære at komme til livs igen, når først de har etableret sig. Tendenserne har vi desværre også set her på Frederiksberg, og for at undgå, at de spreder sig har vi udarbejdet en antiradikaliseringsstrategi, som sætter tidligt ind med alle de redskaber som kommunen råder over, så vi undgår etablering af farlige miljøer eller oplever radikaliserede enkeltindivider vokse op iblandt os.

Tidlig forebyggende indsats

Børn og unge, som er på vej ud på en kriminel løbebane, skal identificeres og tages hånd om så tidligt som muligt. Derfor har vi i denne valgperiode gennemført en styrkelse af vores SSP-indsats overfor børn i skolealderen og deres forældre, så de fagpersoner, der er dygtige til at spotte bekymrende adfærd og sætte ind overfor den, har de optimale rammer at arbejde indenfor.

Indsats overfor hærværk og graffitti

Byen skal ikke bare være tryg – den skal også føles tryg. Det er en af årsagerne til, at vi sætter markant ind overfor hærværk og graffiti i det offentlige rum, ligesom vi har fokus på at etablere tryghedsskabende belysning, der hvor der er behov for det.